Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2020

Młochów, dnia 28 stycznia 2020r.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 1/2020 pn.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Młochowie - Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia w.w. postępowania wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

REN Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 3
26-600 Radomcena: 5 639,11 zł

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym dlatego też zostaje uznana za najkorzystniejszą.

Postępowanie zakończone

Młochów, dn. 21.01.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych - Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Ewa Kryńska
  data publikacji: 2020-01-21 13:20

-----------------------------------------------------------------------------------------

Metryka

 • opublikował: Ewa Kryńska
  data publikacji: 2020-01-31 16:15
 • zmodyfikował: Ewa Kryńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 16:15

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 2/2019

Młochów, dnia 18 grudnia 2019r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 2/2019 pn.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Młochowie

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia w.w. postępowania jako najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:

Część 1. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich:

BIOPIEK s.c., ul. Białej Wody 2, 02-829 Warszawa: cena 5 956,35 zł;

Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin
BAG-POL .A. Sp.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 23 336,50 zł;

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych
BAG-POL .A. Sp.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 14 462,82 zł;

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw
D.A.P. FRUIT Sp. z o.o., ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów; cena 27 098,69 zł;

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich
BAG-POL .A. Sp.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 19 665,10 zł;

Część 7. Dostawa produktów mrożonych 
REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom; cena 5 059,91 zł.

Część 8. Dostawa jaj
BAG-POL S.A. Sp.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 1 701,00 zł;

Zamawiający w ofercie firmy D.A.P. FRUIT Sp. z o.o. poprawił oczywistą omyłkę rachunkową (błędne przemnożenie cen) w wyniku czego cena oferty wzrosła o 45,00 zł i wynosi 27 098,69 zł

Oferty Wykonawców spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym dlatego też zostają uznane za najkorzystniejsze.


 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie informuje, że również że postępowanie w zakresie części 6 – Dostawa ryb mrożonych zostaje unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Borkowska
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Ewa Kryńska
  data publikacji: 2019-12-19 09:06
 • zmodyfikował: Ewa Kryńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 09:41

Postępowanie zakończone

Młochów, dn. 06.12.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

-----------------------------------------------------------------------------------------

Metryka

 • opublikował: Ewa Kryńska
  data publikacji: 2019-12-19 09:01
 • zmodyfikował: Ewa Kryńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 09:05

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Młochów, 21.12.2018r.

PP.3.2018

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na:

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Młochowie

zostały wybrane następujące oferty:

Część  1.  Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich 
BIOPIEK s.c., ul. Białej Wody 2, 02-829 Warszawa: cena 5.986,35 zł;

Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin
BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 18.028,89 zł;

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych
BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 14.194,89 zł;

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw
D.A.P. FRUIT Sp. z o.o., ul. Ogińskiego 12, 05-820 Piastów; cena 21.809,52 zł;

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich
BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 19.395,81 zł;

Część 6. Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych
REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom; cena 4.936,51 zł.

Część 7. Dostawa produktów mrożonych 
REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom; cena 5.312,17 zł.

Część 8. Dostawa jaj
BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 2.116,80 zł;

Omyłka rachunkowa poprawiona zgodnie z art.87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp:
Część 2
- w ofercie złożonej przez BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa stwierdzono oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędnym sumowaniu  pozycji w kolumnie „wartość brutto” formularza cenowego, którą poprawiono na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w ofercie jest 18.028,87 zł, a powinno być 18.028,89 zł).
Część 6 - w ofercie złożonej przez REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom stwierdzono oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędnym sumowaniu  pozycji w kolumnie „wartość brutto” formularza cenowego, którą poprawiono na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w ofercie jest 4.925,01 zł, a powinno być 4.936,51 zł).

Otrzymują: 
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

Ogłoszenie

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Młochowie

Młochów, dn. 11.12.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu - Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Postępowanie zakończone

Młochów, dn. 17.09.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu - Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Załączniki

Metryka

 • opublikował: Ewa Kryńska
  data publikacji: 2018-09-17 17:44
 • zmodyfikował: Ewa Kryńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-17 17:49

Informacja o wyniku postępowania

Młochów, dn. 17.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziemniaków, owoców i warzyw nie została wybrana żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP oferta z najniższą ceną przekracza środki budżetowe jakie zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia i nie może tych środków podwyższyć.

 

 

                                                                                        Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Postępowanie zakończone

Młochów, dn. 07.09.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu - Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze oferty

Młochów, 29.12.2017r.

PP.4.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na:

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Młochowie

zostały wybrane następujące oferty:

Część 1. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

BIOPIEK s.c., ul. Białej Wody 2, 02-829 Warszawa: cena 6.130,71 zł;
Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin
BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 19.166,00 zł;

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych

BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 14.052,23 zł;

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw

TOMEX Tomasz Daszkowski, ul. Mieszka I, 05-090 Raszyn; cena 21.817,60 zł;

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich

BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 20.726,90 zł;

Część 6. Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych

REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom; cena 4.480,68 zł;

Część 7. Dostawa produktów mrożonych

REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom; cena 5.525,61 zł;

Część 8. Dostawa jaj

BAG-POL S.A.s.k., ul. Modularna 17A, 02-238 Warszawa; cena 2.425,50 zł.

 

  Dyrektor Publicznego Przedszkola

 w Młochowie

/-/

   Teresa Guzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze oferty

Młochów, 27.11.2017r.

PP.3.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na: 

Dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich 

- termin realizacji dostaw od dn. 01.12.2017r. do dn. 31.12.2017r.

została wybrana następująca oferta:

BIOPIEK s.c., ul. Białej Wody 2, 02-829 Warszawa: cena 483,83 zł;

                                                                                                                                                      Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                                                                               w Młochowie

                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                                             Teresa Guzek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich - termin realizacji dostaw od dn. 01.12.2017r. do dn. 31.12.2017r.

Młochów, dn. 16.11.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

      Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

           Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

                                                                                    Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                     w Młochowie

                                                                                  /-/

                                                                                     Teresa Guzek

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Młochów, 19.01.2017r.

PP.2.2016   


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone na:
 
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Młochowie


W częściach nr 2, nr 3, nr 5 i nr 8 została wybrana oferta:

BAG-POL DYSTRYBUCJA Adam Goździcki, 
ul. Wróblewskiego 10/14, 05-804 Pruszków
Część 2.  15 469,99 zł
Część 3.  13 151,87 zł
Część 5.  19 516,88 zł
Część 8.    1 800,75 zł


W częściach nr 1, nr 4, nr 6 i nr 7 postępowanie zostało unieważnione, ponieważ:

 • w częściach nr 1, nr 4, nr 6 oferta Wykonawcy została odrzucona, gdyż nie zawierała pełnego zakresu rzeczowego określonego w formularzach cenowych, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,
 • w części nr 7 nie wpłynęła żadna oferta.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie zakończone

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Postępowanie zakończone

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Postępowanie zakończone

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

-------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie unieważnione

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przedszkole Publiczne w Młochowie zawiadamia, że postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone na:

 

Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej

w Przedszkolu Publicznym w Młochowie

 

Część 1. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Część 2. Dostawa mięsa, drobiu i wędlin

Część 3. Dostawa różnych produktów spożywczych

Część 4. Dostawa ziemniaków, owoców i warzyw

Część 5. Dostawa produktów mleczarskich

Część 6. Dostawa ryby mrożonej i przetworów rybnych

Część 7. Dostawa produktów mrożonych

Część 8. Dostawa jaj

 

zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie zakończone

Młochów, dn. 04.12.2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert

           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młochowie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby bloku żywienia w przedszkolu.

       Wszelkie informacje o terminie składania ofert i rodzaju artykułów spożywczych dostępne poniżej w załącznikach.

 

                                                                                       Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                       w Młochowie

                                                                                         /-/

                                                                                          Teresa Guzek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 594
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-31 16:23

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Przedszkole Publiczne w Młochowie

Źródlana 3
05-831 Młochów

REGON: 013000286

Dane kontaktowe

tel. +48 22 729 90 19

e-mail : przedszkolemlochow@wp.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7.00 do 17.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 34767
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-31 16:23

Stopka strony